PRAWO RODZINNE

Opanowanie, dyskrecja, doświadczenie, umiejętność uchwycenia tego, co istotne dla sprawy, a także selekcji faktów od emocji to wartości, na które mogą Państwo liczyć wybierając Kancelarię Adwokacką Bartłomiej Biernacki w sprawach rodzinnych. Z perspektywy klienta, warto mieć świadomość tego, że w prawie rodzinnym rozstrzygnięcie jednej sprawy może oddziaływać na ustalenia w innej. Dlatego kluczowe jest udzielenie pełnej informacji o postępowaniach, które były lub są w toku pomiędzy stronami.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

  • rozwód, separacja
  • ograniczenie/zawieszenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także zmiana orzeczeń w tym zakresie
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz zmiana orzeczeń w tym zakresie
  • sprawy o zapłatę alimentów
  • sprawy o przysposobienie
  • podział majątku wspólnego małżonków

Zapraszam do kontaktu.
adwokat Bartłomiej Biernacki