O MNIE

Adwokat z kilkuletnim doświadczeniem prowadzący sprawy w różnych częściach Polski przed sądami w każdej instancji. Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego, które ukończył z oceną celującą oraz nagrodą im. Profesor Oktawii Górniok za najlepszą pracę magisterką z zakresu prawa karnego pt: „Orzekanie w przedmiocie powództwa cywilnego w polskim procesie karnym”. Rocznie prowadzi kilkaset spraw z zakresu prawa karnego, gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uzyskując pozytywne referencje od swoich klientów. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym z sektora finansów publicznych.

ZAKRES USŁUG

Zapraszam na poradę prawną, konsultację, spotkanie w siedzibie kancelarii w Piekarach Śląskich lub filii w Katowicach-Śródmieściu. Istnieje również możliwość spotkania w siedzibie klienta lub porady prawnej telefonicznej czy zdalnej za pomocą powszechnych komunikatorów. Formy świadczenia pomocy prawnej:

1. zastępstwo procesowe i adwokackie (w tym występowanie jako pełnomocnik lub/i obrońca w procesie, kompleksowe prowadzenie sprawy jako pełnomocnik, realizacja konkretnej czynności procesowej np. udział w czynności przedstawienia zarzutów, przesłuchaniu świadka, w konkretnej rozprawie)

2. sporządzanie opinii prawnych, projektowanie umów, oświadczeń, innych aktów prawnych oraz konsultowanie ich treści

3. poradnictwo prawne

4. bieżąca lub dedykowana obsługa prawna przedsiębiorstw i innych podmiotów

Prawo karne

Adwokat Bartłomiej Biernacki obsługuje złożone sprawy karne procedowane we wszystkich instancjach. W prowadzeniu spraw karnych wyznaje zasadę konieczności wypracowania konsekwentnej i przemyślanej linii obrony, ścisłej współpracy z klientem i organami ścigania, a także bieżącego i proaktywnego monitorowania biegu sprawy.

czytaj więcej  →

Prawo cywilne

W prawie cywilnym ważne jest projektowanie przyszłych zdarzeń prawnych, a nie tylko próba ich późniejszej interpretacji. To, co wyróżnia Kancelarię Adwokacką Bartłomiej Biernacki w sprawach z zakresu prawa cywilnego to dokładność, drobiazgowość oraz sztuka argumentacji.

czytaj więcej  →

Prawo rodzinne

Opanowanie, dyskrecja, doświadczenie, umiejętność uchwycenia tego, co istotne dla sprawy, a także selekcji faktów od emocji to wartości, na które mogą Państwo liczyć wybierając Kancelarię Adwokacką Bartłomiej Biernacki w sprawach rodzinnych.

czytaj więcej  →

Prawo gospodarcze

W prawie gospodarczym ważne jest tworzenie rozwiązań, sprzyjających rozwojowi biznesu w warunkach bezpieczeństwa prawnego i klimatu zaufania między partnerami handlowymi.

czytaj więcej  →

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Adwokat Bartłomiej Biernacki posiada duże doświadczenie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczył w wielu procesach z tej dziedziny, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika oraz osób ubezpieczonych.

czytaj więcej  →

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Czy na spotkanie należy się wcześniej umówić?

  W związku z realizacją czynności procesowych oraz spotkań w terenie, każdorazowo należy ustalić telefonicznie dogodny termin i miejsce spotkania. Siedziba kancelarii znajduje się w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 129, a filia w Katowicach-Śródmieściu przy ulicy Kochanowskiego 6/1. Istnieje również możliwość spotkania w siedzibie klienta, a także porady telefonicznej lub zdalnej za pomocą powszechnych komunikatorów.

 • Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

  Ważne jest skompletowanie dokumentów dotyczących sprawy, a zwłaszcza informacja co do ewentualnego terminu doręczenia pisma, które rodzi konieczność zajęcia stanowiska, udzielenia odpowiedzi czy złożenia określonego wniosku. Podczas spotkania ustalane są wszelkie szczegóły sprawy, ważne z punktu widzenia jej prowadzenia, a także dalsze kroki, które należy w związku z nią podjąć. Warto pamiętać, że każda sprawa ma swoją specyfikę, a potrzebne dokumenty uzależnione są od jej rodzaju.
 • Jaki jest cennik usług?

  Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej i ustawą Prawo o adwokaturze wynagrodzenie określa się w umowie z klientem. Wynagrodzenie może przybrać postać wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego z góry w określonej wysokości za prowadzenie danej sprawy. Inną formą rozliczenia z klientem jest ustalenie wynagrodzenia za dokonanie konkretnej czynności, takiej jak na przykład sporządzenie odwołania czy przygotowanie projektu pozwu.

  Istnieje możliwość uzgodnienia także wynagrodzenia w formie premii za sukces, uzależnionego od wyniku sprawy, gdzie zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej przewiduje się opłatę wstępną za prowadzenie sprawy. Można również ustalić wynagrodzenie godzinowe, będące wynikiem uzgodnionej stawki godzinowej i ilości przepracowanych w danej sprawie godzin. Wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie z klientem jest zależna od stopnia skomplikowania sprawy, jej przedmiotu, spodziewanego nakładu pracy oraz miejsca wykonywania zamierzonych czynności adwokackich. Punkt odniesienia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

 • Czy Kancelaria posiada specjalizację?

  Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Biernacki z sukcesami i pozytywnymi referencjami od swoich klientów prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Rocznie prowadzi ich kilkaset w sądach wszystkich instancji. Z powodzeniem obsługuje podmioty gospodarcze. Kancelarii warto powierzyć również złożone sprawy karne i gospodarcze. Warto umówić się na konsultację, aby poznać styl pracy kancelarii i rozwiązania, które proponuje.

 • Czy istnieje możliwość porady telefonicznej lub zdalnej?

  Tak, istnieje możliwość porady telefonicznej bądź zdalnej za pomocą powszechnych komunikatorów. W takiej sytuacji rozliczenie następuje przelewem na podstawie faktury.

 • Na czym polega tajemnica adwokacka?

  Tajemnica adwokacka sprowadza się do tego, że adwokat powinien zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z prowadzeniem sprawy. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Korzystając z usług Kancelarii Adwokackiej Bartłomiej Biernacki mogą Państwo liczyć na pełną dyskrecję.