ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ NA SWOJE PYTANIE :

Q
Czy na spotkanie należy się wcześniej umówić?
AW związku z realizacją czynności procesowych oraz spotkań w terenie, każdorazowo należy ustalić telefonicznie dogodny termin i miejsce spotkania. Siedziba kancelarii znajduje się w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 129, a filia w Katowicach-Śródmieściu przy ulicy Kochanowskiego 6/1. Istnieje również możliwość spotkania w siedzibie klienta, a także porady telefonicznej lub zdalnej za pomocą powszechnych komunikatorów.
Q
Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?
AWażne jest skompletowanie dokumentów dotyczących sprawy, a zwłaszcza informacja co do ewentualnego terminu doręczenia pisma, które rodzi konieczność zajęcia stanowiska, udzielenia odpowiedzi czy złożenia określonego wniosku. Podczas spotkania ustalane są wszelkie szczegóły sprawy, ważne z punktu widzenia jej prowadzenia, a także dalsze kroki, które należy w związku z nią podjąć. Warto pamiętać, że każda sprawa ma swoją specyfikę, a potrzebne dokumenty uzależnione są od jej rodzaju.
Q
Jaki jest cennik usług?
AZgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej i ustawą Prawo o adwokaturze wynagrodzenie określa się w umowie z klientem. Wynagrodzenie może przybrać postać wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego z góry w określonej wysokości za prowadzenie danej sprawy. Inną formą rozliczenia z klientem jest ustalenie wynagrodzenia za dokonanie konkretnej czynności, takiej jak na przykład sporządzenie odwołania czy przygotowanie projektu pozwu.

Istnieje możliwość uzgodnienia także wynagrodzenia w formie premii za sukces, uzależnionego od wyniku sprawy, gdzie zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej przewiduje się opłatę wstępną za prowadzenie sprawy. Można również ustalić wynagrodzenie godzinowe, będące wynikiem uzgodnionej stawki godzinowej i ilości przepracowanych w danej sprawie godzin. Wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie z klientem jest zależna od stopnia skomplikowania sprawy, jej przedmiotu, spodziewanego nakładu pracy oraz miejsca wykonywania zamierzonych czynności adwokackich. Punkt odniesienia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Q
Czy istnieje możliwość porady telefonicznej lub zdalnej?
ATak, istnieje możliwość porady telefonicznej bądź zdalnej za pomocą powszechnych komunikatorów. W takiej sytuacji rozliczenie następuje przelewem na podstawie faktury.
Q
Czy Kancelaria posiada specjalizację?
AKancelaria Adwokacka Bartłomiej Biernacki z sukcesami i pozytywnymi referencjami od swoich klientów prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Rocznie prowadzi ich kilkaset w sądach wszystkich instancji. Z powodzeniem obsługuje podmioty gospodarcze. Kancelarii warto powierzyć również złożone sprawy karne i gospodarcze. Warto umówić się na konsultację, aby poznać styl pracy kancelarii i rozwiązania, które proponuje.
Q
Na czym polega tajemnica adwokacka?
ATajemnica adwokacka sprowadza się do tego, że adwokat powinien zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z prowadzeniem sprawy. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Korzystając z usług Kancelarii Adwokackiej Bartłomiej Biernacki mogą Państwo liczyć na pełną dyskrecję.

– REQUEST A FREE CONSULTATION –