PRAWO KARNE

Adwokat Bartłomiej Biernacki obsługuje złożone sprawy karne procedowane we wszystkich instancjach. W prowadzeniu spraw karnych wyznaje zasadę konieczności wypracowania konsekwentnej i przemyślanej linii obrony, ścisłej współpracy z klientem i organami ścigania, a także bieżącego i proaktywnego monitorowania biegu sprawy. Warto pamiętać o tym, że to, co pozornie może wydawać się adekwatne, niekoniecznie przyniesie klientowi korzyść procesową. Dlatego tak ważne jest zaufanie do swojego adwokata i konsultacja z nim ważniejszych czynności i oświadczeń procesowych.

W ramach tej dziedziny prawnej istnieje kilka możliwości uzyskania wsparcia kancelarii, w tym:

  • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym
  • występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego
  • reprezentowanie osób skazanych, w tym osadzonych w postępowaniu karnym wykonawczym (w tym na przykład w sprawach o wydanie wyroku łącznego, zgodę na tzw. dozór elektroniczny, zmianę sposobu wykonywania kary lub środka karnego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie i odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary) lub/i w innych postępowaniach, w których osoby takie są stroną lub uczestnikiem

Zapraszam do kontaktu.
adwokat Bartłomiej Biernacki