PRAWO GOSPODARCZE

W prawie gospodarczym ważne jest tworzenie rozwiązań, sprzyjających rozwojowi biznesu w warunkach bezpieczeństwa prawnego i klimatu zaufania między partnerami handlowymi. Profesjonalna pomoc prawna na etapie zamierzeń gospodarczych pozwala uniknąć wydatków i stresu, związanych ze sporami sądowymi, które w praktyce kancelarii są traktowane jako ostateczność, gdy rozwiązania ugodowe nie przynoszą rezultatu. Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Biernacki rekomenduje zaangażowanie prawnika zwłaszcza na etapie sporządzania umów i ich analiz. Nie zawsze w interesie klienta leży inicjowanie postępowania sądowego, gdy zbliżony wynik można osiągnąć na drodze pozasądowej.

Adwokat Bartłomiej Biernacki oferuje przedsiębiorcom stałą obsługę prawną z dużym zaangażowaniem, a także:

  • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym spraw windykacyjnych i korporacyjnych
  • zastępstwo w postępowaniu rejestrowym
  • prowadzenie spraw o zapłatę
  • udział w negocjacjach umownych i ugodowych
  • projektowanie umów spółek, ich zmiana
  • sprawy o rozwiązanie spółki, podział majątku wspólników spółki cywilnej
  • sprawy o wyłączenie wspólnika

Zapraszam do kontaktu.
adwokat Bartłomiej Biernacki